Contributie

Om de contributie laag te houden organiseren we verschillende acties waarbij we van u, jou of je ouders (afhankelijk van de actie) een bijdrage verwachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het ophalen van oud papier, meehelpen met andere activiteiten die nodig zijn voor de vereniging. Voor het lidmaatschap van  Kunst & Vriendschap is per jaar een contributie verschuldigd, die vooruit moet worden betaald. Voor het lidmaatschap geldt de volgende contributieregeling.

 

De contributie per jaar is vanaf 1-1-2017 als volgt:

Leden Slagwerkgroep en Harmonie met muziekles                                    (exclusief de kosten voor muziekles)

€ 32,00

 

Leden Slagwerkgroep en Harmonie zonder muziekles

€ 132,00

 

Leden Majorettes

€ 120,00

 

Niet actieve leden

€ 44,00

 

 

Genoemde bedragen zijn per jaar voor het jaar 2017. Elk jaar wordt bekeken of deze bedragen aangepast dienen te worden. Contributie en lesgelden dienen voor het einde van het jaar betaald te zijn.

Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso.

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf het kwartaal, volgend op de aanmelding, terwijl bij afmelding de contributie beëindigd, met ingang van het eerst volgende kwartaal.

Zijn er nog vragen onbeantwoord, dan kunt u via het onderstaand contactformulier reageren.

 

met vriendelijke groeten,

penningsmeester en ledenadministratie

Ron van Ewijk

Contactformulier penningmeester