Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Functie Naam Telefoon Email       
Voorzitter Ron van Ewijk     voorzitter@kunstenvriend schap.nl
Penningmeester Patrick van Vliet      penningmeester@kunstenvriendschap.nl  
Ledenadministratie Patrick van Vliet   ledenadministratie@kunstenvriendschap.nl
Secretaris Miriam Mathijssen   info@kunstenvriendschap.nl

 

Overige Bestuursleden Telefoon Email
Melfie ter Haar      melfie@kunste nvriendschap.nl   
Remco Koedam        remco@kunstenvriendschap.nl 
     
Tineke de Vree           t ineke@kunstenvriendschap.nl   

 

    Email
Redactie Website    webmaster@kunstenvriendschap.nl     
Aanmelding Club van 100     clubvan100@kunstenvriendschap.nl  
Aanmelding donaties Supporters     supporter@kunstenvriendschap.nl  
Aanmeldformulier slagwerklessen       slagwerk@kunstenvriendschap.nl    
Contactformulier slagwerkgroep   slagwerk@kunstenvriendschap.nl 
PR ( Public Relations )     pr-kenv@outlook.com  
Activiteiten commissie     activiteiten@kunstenvrie ndschap.n l 
Oliebollen actie  

  oliebollen@kunstenvriendschap. nl  

muziekcommissie Harmonie  

muziekciekenv@kunstenvriendschap.nl

 

 

  Portefeuillehouders:
Activiteiten hele vereniging (jong en oud) Remco Koedam 
 
Orkestmanager Harmonie Kees van Os
Orkestmanager Slagwerkgroep vacant
Muziekcommissie Harmonie Peggy van Vliet, Hans van Wijck, Jan van Pouderoijen, dirigent Arjan Gaasbeek
Lief en Leed slagwerkgroep Chris de Vree                 
Lief en Leed Harmonie en Majorettes Nel van Dee
   
Instrumenten Harmonie Aafke van Ewijk
Majorettes Melfie ter Haar
sponsoring en financiële acties  
PR hele vereniging secretaris \
jeugd en ledenwerving vacant
Archivaris Harmonie Peggy van Vliet
Leden- en financiële administratie Patrick van Vliet
Oud Papier Tom van Ewijk
Archivaris Slagwerkgroep Hennie ter Haar en Bert van Remmerden
Instrumenten Slagwerkgroep vacant
Muziekcommissie Slagwerkgroep Vincent Knaven
jeugd en ledenwerving slagwerkgroep vacant