Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Functie Naam Telefoon Email       
Voorzitter Ron van Ewijk     voorzitter@kunstenvriend schap.nl
Penningmeester Patrick van Vliet      penningmeester@kunstenvriendschap.nl  
Ledenadministratie Patrick van Vliet   ledenadministratie@kunstenvriendschap.nl
Secretaris Miriam Mathijssen   info@kunstenvriendschap.nl

 

Overige Bestuursleden Telefoon Email
Melfie ter Haar      melfie@kunste nvriendschap.nl   
Remco Koedam        remco@kunstenvriendschap.nl 
     
Tineke de Vree           t ineke@kunstenvriendschap.nl   

 

    Email
Redactie Website    webmaster@kunstenvriendschap.nl     
PR ( Public Relations )     pr-kenv@outlook.com  
Activiteiten commissie     activiteiten@kunstenvrie ndschap.n l 
Oliebollen actie  

  oliebollen@kunstenvriendschap. nl  

muziekcommissie Harmonie  

muziekciekenv@kunstenvriendschap.nl

 

 

  Portefeuillehouders:
Activiteiten hele vereniging (jong en oud) Remco Koedam 
 
Orkestmanager Harmonie Kees van Os
   
Muziekcommissie Harmonie Peggy van Vliet, Hans van Wijck, Jan van Pouderoijen, dirigent Arjan Gaasbeek
               
Lief en Leed Harmonie en Majorettes Nel van Dee
   
Instrumenten Harmonie Aafke van Ewijk
Majorettes Melfie ter Haar
sponsoring en financiële acties  
PR hele vereniging secretaris \
jeugd en ledenwerving vacant
Archivaris Harmonie Peggy van Vliet
Leden- en financiële administratie Patrick van Vliet
Oud Papier Tom van Ewijk