Uitvoering

30-01-2015 13:50

Zaterdag 21 maart geeft Kunst en Vriendschap weer haar jaarlijkse uitvoering. Daarin komen alle onderdelen aan bod. Slagwerkgroep, majorettes en harmonie zetten hun beste beentje voor en laten zien en horen wat ze kunnen. Natuurlijk laten ook de leerlingen zien en horen wat ze geleerd hebben afgelopen jaar. En er zullen zeker jubilarissen zijn die gehuldigd gaan worden.  Zoals altijd is deze avond in ’t Klokhuis in Maurik en we beginnen om 19.30 uur.

De toegang is gratis, maar er komt wel een verloting om de kosten wat te drukken.

We hopen op een grote publieke belangstelling, want daar doen we het toch voor.