Verontruste gebruikers van Dorpshuis ´t Klokhuis in Maurik komen in actie

14-10-2015 13:01

Op woensdagavond 14 oktober 2015 zat de raadszaal van de gemeente Buren bomvol. Ongeveer 120 gebruikers  van Dorpshuis ’t Klokhuis, inwoners van Maurik en andere betrokkenen bij het verenigingsleven en de leefbaarheid van het dorp Maurik hebben met wethouder Sietske Klein van de gemeente Buren gesproken over de toekomst van ´t Klokhuis.

Tijdens de bijeenkomst heeft de voorzitter van het bestuur van Stichting Dorpshuis ´t Klokhuis namens de gebruikers een petitie met 925 handtekeningen aan de wethouder overhandigd voor het behoud van ´t Klokhuis in Maurik. Hieruit blijkt te meer hoe belangrijk t Klokhuis voor Maurik is.

De gebruikers van ´t Klokhuis en de inwoners van Maurik maken zich al lange tijd zorgen over de toekomst van het dorpshuis. Al vanaf het voorjaar 2014, na het mislukken van de plannen voor een Kulturhus en een sporthal, probeert het bestuur van de Stichting met goede plannen en begrotingen de gemeente te overtuigen van het nut en de noodzaak. Door achterstallig onderhoud en de besluiteloosheid van de gemeente Buren over het openhouden van ´t Klokhuis wordt de toekomst van 12 verenigingen in Maurik bedreigd.

De diverse gebruikers hebben de wethouder in heldere taal duidelijk gemaakt hoe belangrijk ´t Klokhuis is en in welke behoefte het voorziet. Alternatieven zijn er in Maurik niet en verplaatsen van activiteiten naar locaties buiten Maurik is voor velen niet haalbaar en doet grote afbreuk aan de leefbaarheid van Maurik.

Voordat het groot onderhoud kan worden aangepakt en het gebruik van ´t Klokhuis voor de komende jaren weer veilig gesteld kan worden, wil de gemeenteraad eerst een besluit nemen over het nieuw te vormen accommodatiebeleid. Hoewel de uitkomst voor de gebruikers van ’t Klokhuis vast staat, zal dit proces door de gemeente toch worden gevolgd. Besluitvorming over het accommodatiebeleid verwacht de gemeente pas in januari 2016.