Opleiding

Zelf muziek maken. Een instrument bespelen. Dat is toch wel heel erg leuk. Dat is het mooie aan muziek maken als hobby. Het is nuttig, dat zeker,maar het is vooral erg leuk. Muziekvereniging Kunst en Vriendschap biedt al meer dan 100  jaar de gelegenheid aan jong en oud om muziek te maken en dat doen we al heel veel jaren op verschillende manieren.Allereerst doen we dat door heel veel verschillende mensen met verschillende instrumenten bijeen te brengen. Om samen te spelen en om samen optredens te verzorgen. We doen dat al heel lang als vereniging, maar we doen dat ook al heel lang met allerlei verschillende vormen.Een tweede belangrijke manier om mensen te laten muziek maken is onze muziek opleiding. Mensen van vrijwel alle leeftijden kunnen bij ons op les om te leren muziek maken.Wij streven ernaar om kwaliteit te bieden, maar daarnaast vinden we nog twee zaken van groot belang van onze opleiding:Allereerst proberen wij een redelijk betaalbare opleiding aan te bieden. Dat vinden we zo belangrijk omdat daar onze oorsprong als muziekvereniging ligt: Zorgen dat muziek maken breed toegankelijk is. Op een wat ouderwetse manier zou je dan zeggen “voor mensen van alle rangen en standen”. Daarnaast proberen wij ook om (jonge) mensen vanuit onze opleiding bijeen te brengen om met elkaar muziek te maken, omdat dit leuk is om te doen en omdat dit van oudsher onze taak is: Mensen verenigen.Vanuit onze opleiding worden onder meer slagwerklessen,  lessen voor een blaasinstrument en opleiding voor majorette gegeven.Deze lessen worden gegeven door vakbekwame docenten.