Contributie

Om de contributie laag te houden organiseren we verschillende acties waarbij we van u, jou of je ouders (afhankelijk van de actie) een bijdrage verwachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het ophalen van oud papier, meehelpen met andere activiteiten die nodig zijn voor de vereniging. Voor het lidmaatschap van  Kunst & Vriendschap is per jaar een contributie verschuldigd, die vooruit moet worden betaald. Voor het lidmaatschap geldt de volgende contributieregeling.

 

De contributie per jaar is vanaf 1-1-2018 als volgt:

Leerlingen tot B-diploma

€ 44,00

 

Leden Slagwerkgroep

€ 138,00

 

Leden Majoretten

€ 132,00

 

Harmonie Groot orkest € 138,00

Rustende leden

€ 44,00

 

Bruikleen instrumenten* € 44.00

*Dit komt bovenop de normale contributie voor leden van de harmonie die een instrument van Kunst en Vriendschap in bruikleen hebben. Hierop is de gezinskorting niet van toepassing.

 

Genoemde bedragen zijn per jaar voor het jaar 2018. Elk jaar wordt bekeken of deze bedragen aangepast dienen te worden. Contributie en lesgelden dienen voor het einde van het jaar betaald te zijn.

Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso.

Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf het kwartaal, volgend op de aanmelding, terwijl bij afmelding de contributie beëindigd, met ingang van het eerst volgende kwartaal.

Zijn er nog vragen onbeantwoord, dan kunt u via het onderstaand contactformulier reageren.

 

met vriendelijke groeten,

ledenadministratie

Patrick van Vliet

Contactformulier penningmeester